Bağdat Cad. No:137 Adıgüzel Plaza Kat : 1 Daire : 1 Feneryolu / İSTANBUL

Total Protez

Total Protez

HİÇ DİŞSİZ BİR AĞIZDA PROTEZ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

  

 

1. İmplant üzerine sabit porselen köprü  

Durumun gereksinimine göre beş veya altı adet implant konularak sabit bir protez yapılabilir.  

Hastaya beş adet implant yerleştirilmiştir. Bu implantların üzerine sabit bir porselen köprü yapılmıştır. Porselen köprünün implantlar üzerine yapıştırılması ve tedavinin tamamlanması

Avantajları:  

 • Dişler sabit olacağından kullanımında hiçbir zorluk yoktur.
 • Hasta takılıp çıkarılan bir protez kullanmanın psikolojik baskısından kurtulur.
 • Estetik yönden son derece tatmin edici bir sonuç verir.
 • Proteze adapte olma süresi diğer yöntemlere göre çok daha kısadır.

Dezavantajları:

 • Her hastada uygulanamaz, kişinin kemik yapısı bu işlem için uygun ve yeterli olmak zorundadır.
 • Çok sayıda implant yapılması gerektiğinden maliyeti oldukça yüksektir.

2. İmplant+Topuz başlıklı bağlayıcı  

Bu seçenekte çeneye iki adet implant konur. Bu implantların üzerinde topuz şeklinde metal çıkıntılar vardır. Protezin içinde de bu çıkıntıların oturacağı özel yuvalar mevcuttur. Protez implantlar üzerine yerleştirildiğinde, bu topuzlara kilitlenerek ağızda hareketsiz halde kalır ve protez bu sayede rahatça kullanılabilir.

 

Avantajları:

 • Az sayıda implant kullanılarak tutuculuğu iyi bir proteze sahip olunabilir
 • Göreceli olarak implantlı seçenekler içinde en ekonomik olanıdır.
 • Kemik yapısı zayıf ve çok yaşlı kişilerde bile kolayca uygulanabilir
 • Üst çene protezlerinde damak kısmı açık bir şekilde yapılabilir. Normalde implant kullanılmadan bir protez yapıldığında bu kısım (damak) protez tarafından örtülecek şekilde yapılmak zorundadır.

Dezavantajları:

 • Döküm barlı protezlere göre tutuculuk daha azdır.
 • İmplantların bir tanesi kaybedildiğinde buraya yeni bir implant yapılması şarttır.
 • Zamanla protezin içindeki topuzların bağlantı yerleri deforme olabilir ve bunları değiştirmek gerekebilir.

3. İmplant+döküm metal bar şeklinde  bağlayıcı  

Bu seçenekte duruma göre çeneye iki veya dört implant konur bu implantlar üzerine laboratuarda özel bir metal döküm bar hazırlanır bu bar implantlar üzerine bağlanır. Protezin içinde de bu bara uyumlu tutucu bir parça vardır böylece protez bar üzerine konulduğunda hiç kımıldamadan durur ve rahatça kullanılabilir.

 

  

Avantajları: 

 • Dört implant üzerine yapılmışsa, implantların bir tanesi kaybedilse bile kalanlarla protezi kullanmaya devam edilebilir.  
 • Az sayıda implant kullanılarak tutuculuğu çok iyi bir proteze sahip olunabilir.
 • Göreceli olarak sabit protezli implantlı seçenekler arasında ekonomik sayılabilir.
 • Protez içi tutucu kısmın deformasyon olasılığı çok düşüktür.
 • Zamanla protezin çeneye gömülmesi riski ortadan kalkar.
 • Üst çene protezlerinde damak kısmı açık bir şekilde yapılabilir. Normalde implant kullanılmadan bir protez yapıldığında bu kısım (damak) protez tarafından örtülecek şekilde yapılmak zorundadır.

Dezavantajları:

 • İmplant üstü sabit porselen kuron yapılan (1. seçenek) vakalara göre adaptasyonu ve kullanımı biraz daha zordur
 • Yine implant üstü sabit porselen kuron yapılan (1. seçenek) vakalara göre her şekilde takılıp çıkarılabilen bir protez söz konusudur.
 • Topuz tutuculu protezlere göre